Një shtjellim i hollësishëm rreth përsosmërisë së krishterë

Një shtjellim i hollësishëm rreth përsosmërisë së krishterë
John Wesley

Në këtë tekst themelor, Xhon Uesli (John Wesley) regjistron hapat e udhëtimit të tij për të kuptuar dhe pranuar doktrinën e përsosmërisë së krishterë, e njohur gjithashtu si doktrina e shenjtërisë. Ai tërheq së bashku me reflektimet personale, predikime, himne, dëshmi, dhe pyetje - përgjigje për shpjegime doktrinare në formën e portretit të një jete të dashurisë së përsosur. Asnjë nga deklaratat e shenjtërisë së Ueslit nuk janë më gjithëpërfshirëse dhe përfaqësuese sesa ato që ai ka shkruar në “Një shtjellim i hollësishëm rreth përsosmërisë së krishterë” në 1777. Kjo thirrje për të dashur Perëndinë me gjithë qenien tonë mbetet akoma e vërtetë edhe më shumë se sa dy shekuj më pas, vazhdon të jetë një nga tekstet më të rëndësishme të traditës së shenjtërisë.

XHON UESLI (JOHN WESLEY) 1703-1791 ishte një teolog, ungjilltar dhe klerik në Kishën Anglikane. Ai është i njohur si një nga drejtuesit themelorë të lëvizjes së rilindjes, e njohur si Lëvizja Metodiste. Uesli ia përkushtoi jetën e tij predikimit mbi rëndësinë e besimit personal, përgjithësisë sociale dhe arritjes së shenjtërisë së plotë nëpërmjet hirit të Perëndisë. Shkrimet e tij vazhdojnë të ndikojnë traditën e shenjtërisë në të gjithë botën.

(English: Plain Account of Christian Perfection

Tabs