แฟรงค์ มัวร์

About This Author

This Thai for Frank Moore.

ดร.แฟรงค์ มัวร์ เป็นอาจารย์วิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัย Mid America Nazarene University ท่านสอนวิชาศาสนศึกษา และสำเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Vanderbilt University